Volg ons ook op facebook

1999;                 Bedrijf overgenomen.

2000;                 Schiphol aanleg drainage en diverse grondwerkzaamheden

2001;                 Ceres terrein Amsterdam onder profiel gebracht t.b.v. container overslag opdrachgever, Ooms

2002;                 Start nieuwbouw bedrijfspand aan de Mieldijk fase 1 en vervolg Ceres terrein Amsterdam.

2003;                 Fase 2 nieuwbouw Mieldijk opening 13 April 2003, start ruilverkaveling Schagerkogge.

2004/2005;      Ruilverkaveling Schagerkogge, de Gouw.

2006;                 Start ontwikkeling Agriport gebied al het grondwerk.

2007;                 700.000 m³ grondverzet voor kassenbouw opdrachtgevers: van Kleef, Kesgro, Barendse, Agrocare.

2008;                 Grondverzet Agriport industrie terrein en t.b.v. kassenbouw voor Sweetpoint.

2009;                 Drainage aanleg, opdrachtgever domeinen Flevopolder, grondverzet reconstructie N9 opdrachtgever, MNO

2010;                 Westrak Wieringerwerf ontwikkeling industrieterrein HGG, aanleg wegen en riolering.

2010;                 Wagentocht Agriport kassen gebied evenwijdig gemaakt aan de bestaande kassen aldaar.

2010;                 Grondverzet t.b.v. nieuwe kas Red Harvest Agriport, vervolg reconstructie N9 Stolpen – Schoorldam.

2011;                 Grondtransport t.b.v. waterberging nabij Bergen opdrachtgever Haarsma.

2012;                 Reconstructie Westtangent Heerhugowaard opdrachtgever, MNO.

2012;                 Bouwrijp maken project Westerdel opdrachtgever, Markus.

2013;                 Bouwrijp maken project Broekhorn opdrachtgever KWS.

2013;                 Aanleg geluidswal in Heerhugowaard opdrachtgever Heijmans.

2014;                 Grondverzet t.b.v. nieuwbouw Microsoft op Agriport industrieterrein.

2014;                 Aanleg stroomkabel Den Helder – Annapaulowna opdrachtgever, BAM.

2014;                 Aanleg beschoeiing Den Oeversevaart opdrachtgever, HHNK.

2015;                 Start werkzaamheden reconstructie N241 opdrachtgever, Boskalis project loopt tot 2017.

2015;                 Uitbreiding dierentuin van Blanckendaell Tuitjehorn opdrachtgever Piet Blankendaal.

2015;                 Kade verhoging Dirkshorn opdrachtgever, HHNK.

2015:                 Aanleg bagger depots voor het kanaal Schagen – Alkmaar.

2016;                 Start werkzaamheden Vronermeer, bouwrijp maken en aanleg natuur terrein opdrachtgever KWS loopt tot 2019

2016;                 Vervolg reconstructie N241 Schagen – Verlaat