Volg ons ook op facebook

Eerste suikerbieten gezaaid op 16 Maart 2017 is een dag eerder dan vorig jaar

IMG_6006

Eerste suikerbieten gezaaid zonder zaaibed voorbereiding

Bietenzaaien1 17 maart 2016

Geploegd, met vorst roteren en nu direct inzaaien 17 maart 2016

Bietenzaaien5 17 maart 2016

Op 17 maart 2016 hebben we de eerste suikerbieten ingezaaid bij Mts v Arkel.

Een praktijktest, 4ha aardappelland  in het najaar bewerkt met de paragrubber in combinatie met een rotoreg.

Tweede deel 4 ha één jarig graszaad  in het najaar geploegd en later met vorst bewerkt door de rotoreg.

En nu hebben we zonder verdere bewerking suikerbieten direct ingezaaid

Door restanten groenbemesting suikerbietenzaaien

In groenbemester zaaien1

Op lichte gronden is dit een mooie mogelijkheid om diverse problemen te voorkomen.

Door de ruigte op het zaaibed zal de grond veel minder snel verslempen

Tevens is het een uitstekende bescherming tegen verstuiven van het perceel

In groenbemester zaaien4

Dankzij de twee schuin geplaatste schijven die 1.5 cm dieper snijden dan het kouter, geen versmering en komen de zaadjes prachtig op diepte.

Perceel Jaap Jan Waiboer  gezaaid 22 maart 2016, op het perceel stonden in 2015 bloembollen, dit is gevlakt en ingezaaid met groenbemester.

Op de linker afbeelding het perceel bewerkt door paragruber en rotoreg op 17 maart gezaaid 85.000 planten

Op de rechter afbeelding perceel geploegd en met vorst gekopegd  op 17 maart gezaaid 75.000 planten

Foto’s genomen op 12 Mei 2016 bij Mts v Arkel